Valimised.ee pealeht

Print

Valimiste korraldajatele

 Valimiste käsiraamat

Riigi valimisteenistuse hääletamise korraldamise ja valimistulemuste kindlakstegemise juhendis kirjeldatakse jaoskonnakomisjoni liikmete tööülesandeid ja valimiste korraldamise toiminguid. Juhend sisaldab ka juhiseid valimiste infosüsteemi (VIS) kasutamiseks. VIS-is on elektrooniline valijate nimekiri. Juhendi lisas on jaoskonnakomisjoni esimehe töövihik.

 

Valimisvahendite ja ümbrike logistika

Riigi valimisteenistuse korraldus sätestab valimiste korraldajate ja jaotuspiirkondade logistikute tegevuse valimisvahendite ning väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletanud valijate hääletamissedelitega ümbrike edastamisel.

 

COVID-19 ja hääletamise korraldamine

Riigi valimisteenistuse juhendi eesmärk on anda valimiste korraldajatele suunised kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ohutuks korraldamiseks COVID-19 leviku tingimustes, tagades kõigi hääletamisõiguslike valijate õiguse valimistel osaleda.

 

Kandidaatide registreerimine

Riigi valimisteenistuse kandidaatide registreerimise juhend annab valla ja linna valimiskomisjonidele juhised kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kohta. Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 18. augustil ja lõpeb 7. septembril kell 18.00. Kandidaadid registreeritakse hiljemalt 12. septembril.

 

Jaoskonnakomisjoni liikme avaldus

Valdades ja linnades moodustatakse valimiste korraldamiseks vähemalt viieliikmelised jaoskonnakomisjonid. Jaoskonnakomisjonide liikmed nimetab kohaliku omavalitsuse volikogu hiljemalt 20 päeval enne valimispäeva ehk 27. septembril 2021. Jaoskonnakomisjoni liikme avalduse näidis aitab valdades ja linnades koondada jaoskonnakomisjonides tööd alustavate liikmete andmeid.

 

Ruumide ja dokumentide juhend

Riigi valimisteenistuse ruumide ja dokumentide juhend annab soovitusi kuhu paigutada jaoskondade hääletamisruumid 2021. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja abistab valimistega seotud dokumentide vormistamisel. Juhendi eesmärgiks on ühtlustada dokumentide vormistamise praktikat ja hääletamisruumide asukohtade määramise põhimõtteid. 

Temaatilised viited

Elanike ja valijate arvud

 

Hääletamisruumide skeemid

Hääletamisruumide skeemide eesmärgiks on abistada valimiste korraldajaid valimisjaoskondade hääletamisruumide sisustamisel. Valdades ja linnades võidakse kohalikel valimistel avada kolme tüüpi hääletamisruume s.h standard, kombineeritud ja mobiilseid hääletamisruume. Standard hääletamisruumid on  valimisjaoskondadel, mis on avatud valimisnädala reedest pühapäevani. Kombineeritud hääletamisruumid illustreerivad valimiste korraldamist esmaspäevast neljapäevani. Siis toimub hääletamine ka väljaspool valija elukohajärgset valimisringkonda. Mobiilsed hääletamisruumid avatakse pigem hõredamalt asustatud Eesti piirkondades. Mobiilsete hääletamisruumidega valimisjaoskonnad võivad muuta oma asukohta korraldades hääletamist näiteks valimisnädala reedel ühes, laupäeval teises ning valimispäeval kolmandas asukohas.