Valimised.ee pealeht

Riigikogu valimised – 5. märts 2023

Riigikogu valimisnädal oli 27. veebruarist 5. märtsini.

Lõplikud valimistulemused kuulutatakse välja pärast kõikide valimiskaebuste lahendamist. Vabariigi Valimiskomisjonile sai kaebusi esitada kolme päeva jooksul arvates vaidlustatava otsuse või toimingu tegemisest. Vabariigi Valimiskomisjon teeb otsuse viie tööpäeva jooksul.
➡️Detailsed valimistulemused
➡️Avaldused ja kaebused