E-hääletamise etapid valijarakenduses

Valija tuvastamine

Esmalt avaneb aken, kus valite, kas kasutate hääletamisel ID-kaarti või mobiil-ID-d.

eID vahendi valik

Klõpsates ID-kaardi ikoonil palutakse Teil sisestada selle PIN1-kood. Sisestage see ja vajutage nuppu "OK".

PIN1 sisestus

Kui kasutate mobiil-ID-d, palutakse Teil sisestada oma mobiiltelefoni number ja isikukood.

MID parameetrite sisestus

Vajutage seejärel nuppu "Saadan". Arvutiekraanile ilmub kontrollkood, sama kood ilmub ka Teie mobiiltelefoni aknasse.

MID PIN-i sisestuse ootamine

Veenduge, et kuvatavad koodid on samad ning kinnitage seda telefonis. Järgnevalt küsitakse telefonis isikutuvastuseks PIN1-koodi. Sisestage kood ja vajutage nuppu "OK". Isiku tuvastamiseks nii ID-kaardi kui mobiil-ID-ga võib kuluda mõni hetk. Selle käigus kontrollib süsteem, kas Te olete juba hääletanud. Samuti laetakse Teie elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide nimekirjad.

Kandidaatidega tutvumine ja valiku tegemine

Pärast tuvastamist jõuate järgnevale leheküljele:

Tervitusekraan

Juhul, kui olete juba e-hääletanud, antakse siin sellest teada. Klõpsake nuppu "Hääletama". Seejärel avaneb Teie elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide nimekiri. Valijarakendus kuvab erakondi ja kandidaate failipuusarnases andmestruktuuris. Kui avaneb valiku tegemise kuva, siis algselt kuvatakse vaid erakondade nimed.
NB! Kõik üksikkandidaadid kuvatakse samuti ühte gruppi kuuluvana.

Kandidaadid erakondadena

Sobiva erakonna või üksikkandidaatide nime peal klõpsates avaneb detailne loend kandidaatidest.

Erakond avatud

Kandidaatide nimekirjast on võimalik nime järgi otsida. Otsing rakendub kui on sisestatud vähemalt 2 sümbolit.

Otsing

Valige vasakust veerust sobiv kandidaat ning klõpsake nuppu "Valin". Järgmisel lehel tuleb valikut kinnitada.

Kandidaat valitud

Hääle kinnitamine digiallkirjaga

Hääle kinnitamine

Teil on võmalus minna tagasi valikut muutma. Selleks vajutage nuppu "Tagasi". Kui aga olete veendunud, et soovite hääletada oma valiku poolt, klõpsake nuppu "Kinnitan". Süsteem salastab Teie tehtud valiku, mis seejärel allkirjastatakse.

Kui kasutate ID-kaarti, palutakse Teil järgnevalt sisestada oma ID-kaardi PIN2. Sisestage kood ja vajutage nuppu "OK".

Kui kasutate mobiil-ID-d, ilmub arvutiekraanile kontrollkood. Sama kood ilmub ka Teie mobiiltelefoni aknasse. Veenduge, et kuvatavad koodid on samad ning kinnitage seda telefonis. Järgnevalt küsitakse telefonis allkirjastamiseks PIN2-koodi. Sisestage kood ja vajutage nuppu "OK".

Sellega on e-hääletamine lõppenud ja Teil palutakse valimisrakendus sulgeda. Sulgemine tagab, et ühendus hääletuskeskusega on tõepoolest lõpetatud.

Hääl antud

Korduvhääletamine

E-hääletamise süsteem võimaldab ümberhääletamist. Arvestage, et korduvhääletamise korral läheb arvesse ainult viimasena antud hääl. Korduvhääletamiseks tuleb eelnevaid juhiseid järgides käivitada Valijarakendus. Süsteem tuvastab, et Te olete juba hääletanud ja soovib kinnitust kordushääletamise kohta. 

E-hääle tühistamine

Kui valija on e-hääletanud mitu korda, siis korduvad e-hääled tühistatakse. Tühistamise aluseks on e-hääle kellaaeg. Arvesse võetakse ajaliselt viimane hääl. Elektrooniliselt antud hääle võite samuti tühistada, kui hääletate eelhääletamise ajal kuni eelhääletamise viimasel päeval kella 18ni valimisjaoskonnas. E-hääle tühistamise aluseks on valimisjaoskonnast edastatud tühistamisteatis.

E-hääle tühistamisel jääb valija valik salastatuks.

E-hääle arvestamist saab kontrollida e-hääletamise ajal nutitelefoni abil või valimispäeval elukohajärgses valimisjaoskonnas valijate nimekirja alusel. Valija saab kontrollida valijate nimekirjas vaid enda kohta käivat teavet.

Kui ilmneb viga

Kui vea sisu ja tähendus ei ilmne veateate tekstist, võtke ühendust abi@valimised.ee. Kui Teie arvuti või mõni muu tehniline rike ei võimalda e-hääletamist, saate oma hääle anda harilikul viisil, valimisjaoskonnas.

Näiteks, kui ID-kaarti või tema sertifikaate ei leita, ilmub järgmine teade:

ID kaardi viga

Kontrollige, et ID-kaart on lugejasse sisestatud õigetpidi ja korralikult. Vajutage nuppu "Sulge" ning alustage hääletamist uuesti avalehelt. Sertifikaatide registreerimiseks asetage ID-kaart lugejasse ning käivitage programm ID-kaardi haldusvahend. ID-kaardi sertifikaadid registreeritakse süsteemsesse sertifikaadihoidlasse automaatselt ajal, kui rakendus kuvab kaardilugejas oleva dokumendi andmed.

Kui sisestasite vale PIN-koodi, siis näete hoiatust, milles on valesti sisestatud koodi nimi ja koodi lukustumiseni jäänud kordade arv. Pärast kolmekordset vale koodi sisestamist kood lukustub. PIN1 ja PIN2 koodi saad lahti blokeerida, kasutades ID-kaardi haldusvahendit. 

Abi ID-kaardiga seotud toimingute kohta saab telefonilt 631 6633 või abi@valimised.ee.