Elektroonilise hääletamise ajalooline info ja arhiivimaterjal

Dokumendid enne 2017. aasta valimisi

  I Üldised dokumendid

  E-hääletamise süsteemi üldkirjeldus (09.2003, uuendatud 09.2013). Kontseptsiooni parandatud ja lihtsustatud versioon ülevaate saamiseks e-hääletamise süsteemist, süsteemi kasutati viimati 2015. a valimistel.
  E-hääletamise kontseptsiooni turve: analüüs ja meetmed (12.2003, uuendatud 01.2011). Kontseptsiooni turva-analüüs, mis parendab kontseptsiooni, kaardistab turva-ohte ning sätestab vajalikke turvameetmeid.

   II Organisatsioonilised dokumendid

   E-hääletamise organisatsioon ja infrastruktuur (versioon 2.0, 09.2013)
   E-hääletamise süsteemi infoturbe poliitika (versioon 2.1, 02.2015)

    III Elektroonilise hääletamise protokollistik

    I üldkirjeldus (versioon 1.1, 04.2014)
    II hääletamisprotokoll (versioon 1.2, 04.2014)
    III kontrollprotokoll (versioon 1.4, 01.2015)
    IV kesksüsteemi protokollid (versioon 1.2, 04.2014)

     IV Tehnilised juhendid

     E-hääletamise käsiraamat (versioon 1.9, 01.2015)
     E-hääletamise süsteemiülema juhend (versioon 1.22.1, 02.2015)
     Valijarakenduse pakendamine (versioon 2.5, 04.2014)
     Operatsioonisüsteemi paigaldusjuhend (versioon 4.3, 01.2015)
     Raudvaralise turvamooduli üldjuhend (versioon 1.3, 09.2009)
     Raudvaralise turvamooduli tehniline juhend (versioon 2.3, 04.2014)

      V Avalikustatud lähtekood

      Elektroonilise hääletamise tarkvara ja kontrollrakenduse lähtekood. Ei ole kasutuses.

      VI Täiendavat lugemist

      E-hääletamise tehniline ja organisatsiooniline kontseptsioon (11.2003). Esialgne kontseptsioon, mis oli aluseks järgnevale tegevusele. 
      Elektroonilised valimised - Tauno Noveki bakalaureusetöö (05.2002)
      E-valimised Eesti Vabariigis: võimaluste analüüs (Tanel Tammet, Hannu Krosing, 10.2001)
      E-valimiste realiseerimisvõimaluste analüüs (Helger Lipmaa, Oleg Mürk, 04.2001)