Valijarakendused ja autentsuse kontrollimine

E-hääletada saab arvutiga ja nutiseadme abil e-hääletada pole võimalik. Valijarakendused on olemas nii Windows'i, macOS'i ja Linux'il operatsioonisüsteemidele.

E-hääletamisel on väga oluline, et te satuksite õigele veebilehele ja kasutaksite õiget valijarakendust. Alljärgnevad juhised aitavad teil veenduda, et olete õiges kohas ja valite õige rakendusega. Juhul, kui avastate kõrvalekaldumisi, palun teatada sellest aadressil abi@valimised.ee.

Andmed, mida kontrollida, on avaldatud sõrmejälgede failis. E-hääletamise juhi digiallkiri kaitseb andmete terviklust ja autentsust.

NB! Kui Teie arvutisse laaditud valijarakenduse kontrollsumma ei ühti sõrmejälje failis olevaga, võtke viivitamatult ühendust riigi valimisteenistusega ning teavitage neid võimalikust ründest. Mitte mingil juhul ärge kasutage seda programmi e-hääletamiseks.

 

Valijarakenduse EXE-versiooni autentsuse kontrollimine

Salvestage EXE-rakendus enda arvutis mõnda kataloogi. Liikuge õige kaustani ning tehke paremklõps allalaetud failil ning valige "Properties". Leidke vaheleht "Digital Signatures" ja vajutage seal nuppu "Details". Avanevalt lehelt vajutage järgmist nuppu "View Certificate". Avaneb aken, mis näitab sertifikaati, mille alusel valijarakendus on signeeritud.
Valige keskmine vaheleht  "Details" ning kerige allapoole, et näha parameetri "Thumbprint" väärtust.

Veenduge, et see väärtus vastab sõrmejälje failis avaldatule.

 

Valijarakenduse MacOS X versiooni autentsuse kontrollimine

Laadige valijarakendus alla vastavalt juhistele. Käivitage rakendus Terminal. Selleks avage Finder, valige vasakust paanist Applications, tehke topeltklõps ikoonil Utilities ja siis topeltklõps ikoonil Terminal. Avaneb aken, kus kuvatakse käsurida: 

arvutinimi:~ kasutajanimi$

Valige kataloog, kus asub valijarakendus. Näiteks 

cd Downloads

Kontrollige rakenduse faili ehtsust. Selleks sisestage järgmine käsk. 

shasum -a 256 demo2018.dmg

Veenduge, et see väärtus vastab sõrmejälje failis avaldatule.

 

Valijarakenduse Linuxi versiooni autentsuse kontrollimine

Laadige valijarakendus alla vastavalt juhistele. Sõltuvalt Linuxi distributsioonist kontrollige kontrollsummat käsuga:

sha256sum demo2018lx32.bin või sha256sum demo2018lx64.bin.

Kontrollida saate ka käsuga: 

shasum -a 256 demo2018lx32.bin või shasum -a 256 demo2018lx64.bin.

Veenduge, et kontrollsumma vastab sõrmejälje failis avaldatule.