Print

Valijarakendused ja autentsuse kontrollimine

E-hääletada saab vaid arvutiga, nutiseadme abil see võimalik ei ole. Valijarakendused on olemas nii Windows'i, macOS'i kui ka Linux'i operatsioonisüsteemidele. Valijarakenduste abil saab e-hääletada üksnes e-hääletamise perioodil, mille kohta leiab infot valimiste veebilehe avalehelt.

E-hääletamisel on väga oluline sattuda õigele veebilehele ja kasutada õiget valijarakendust. Alljärgnevad juhised aitavad veenduda, et valija on õiges kohas õige rakendusega. Juhul, kui nähtub kõrvalekaldumisi, tuleb sellest teatada aadressile abi@valimised.ee.

Andmed, mida kontrollida, on avaldatud sõrmejälgede failis. E-hääletamise juhi digiallkiri kaitseb andmete terviklust ja autentsust.

Kui arvutisse laaditud valijarakenduse kontrollsumma ei ühti sõrmejälje failis olevaga, tuleb viivitamatult võtta ühendust riigi valimisteenistusega ning teavita neid võimalikust ründest. Mitte mingil juhul ei tohi programmi kasutada e-hääletamiseks.

 

Valijarakenduse EXE-versiooni autentsuse kontrollimine

EXE-rakendus tuleb salvestada oma arvutis kataloogi, liikuda õige kaustani, teha paremklõps allalaetud failil ning valida "Properties". Pärast vahelehe "Digital Signatures" leidmist vajutage nuppu "Details", pärast selle avanemist järgmist nuppu "View Certificate". Avanevas aknas näitab sertifikaati, mille alusel on valijarakendus signeeritud.

Pärast seda tuleb valida keskmine vaheleht "Details" ning kerida allapoole, et näha parameetri "Thumbprint" väärtust. Tähtis on veenduda, et väärtus vastab sõrmejälje failis avaldatule.

 

Valijarakenduse macOS X versiooni autentsuse kontrollimine

Pärast valijarakenduse allalaadimist vastavalt juhistele tuleb käivitada rakendus Terminal. Selleks peab avama Finder-i, valima vasakust paanist Applications, tegema topeltklõpsu ikoonil Utilities ja topeltklõpsu ikoonil Terminal. Avaneb aken, kus kuvatakse käsurida:

arvutinimi:~ kasutajanimi$

E-hääletaja peab valima kataloogi, kus asub valijarakendus. Näiteks:

cd Downloads

ning kontrollib rakenduse faili ehtsust. Selleks tuleb sisestada järgmine käsk.

shasum -a 256 failinimi.dmg

Lõpetuseks on oluline veenduda, et väärtus vastab sõrmejälje failis avaldatule.

 

Valijarakenduse Linuxi versiooni autentsuse kontrollimine

Pärast valijarakenduse allalaadimist vastavalt juhistele saab arvutada kontrollsummat järgmiste käskudega:

  • sha256sum failinimi.bin
  • shasum -a 256 failinimi.bin
  • openssl dgst -sha256 failinimi.bin

Ühtlasi on oluline veenduda, et kontrollsumma vastab sõrmejälje failis avaldatule.