Elektroonilise hääletamise projekti alused

Elektroonilise hääletamise projekt käivitati 2003. aastal eesmärgiga pakkuda alates 2005. aastast e-hääletamise võimalust kõigile ID-kaardi (ja alates 2011. aastast Mobiil-ID) omanikele.

E-hääletamise projekti käivitamise põhjused:

  • anda  valijaile hääletamiseks lisavõimalus, tõstes seeläbi valimisaktiivsust ja hääletamise mugavust;
  • seadusandlik baas e-hääletamise võimaldamiseks oli loodud;
  • ID-kaardi laia leviku tõttu oli tagatud vajalikud eeldused e-hääletamise jaoks - isiku elektrooniline tuvastamine ja digitaalallkiri;
  • Elektroonilist hääletamist korraldab riigi valimisteenistus.

Eesti elektroonilise hääletamise süsteemile omistati 2007. aasta oktoobrikuus Lissabonis toimunud elektrooniliste rakenduste foorumil aumärk "ePractice.eu Good Practice Label for 2007". Selline aumärk antakse vaid kuni 10% foorumil osalenud rakendustele, millele on hindamiskomisjoni poolt omistatud maksimumilähedased hindepunktid.