Raportid ja uuringud e-hääletamise kohta

22.05.2018 toimunud arutelu teemal e-hääletamisest nutiseadmes.

Tartu Ülikooli ja Vabariigi Valimiskomisjoni koostöös välja antud kogumik "E-voting in Estonia: Technological Diffusion and Other Developments Over Ten Years (2005–2015)"

Kokkuvõte e-hääletamise uuringutest 2005-2014. 22.01.2015 toimunud seminari slaidid.

Vabariigi Valimiskomisjoni ja Euroopa Ülikooli Instituudi (Firenzes) koostöös valminud uuring e-hääletamisest 2005-2011. a valimistel (inglise keeles)

2011. a märtsis toimunud Riigikogu valimisi vaatlemas käinud OSCE/ODIHR vaatlusraport inglise keelesja eesti keeles.

Vabariigi Valimiskomisjoni, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Ülikooli Instituudi (Firenzes) koostöös valminud uuring e-hääletamisest 2005-2009. a valimistel (inglise keeles)

Vabariigi Valimiskomisjoni, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Ülikooli Instituudi (Firenzes) koostöös valminud uuring e-hääletamisest 2007. a Riigikogu valimistel (inglise keeles).

2007. aasta märtsis toimunud Riigikogu valimisi vaatlemas käinud OSCE/ODIHR raport (inglise keeles).

2005.a oktoobris toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel rakendati esmakordselt Internetis hääletamist. 2006. a märtsis valmis raport, mis annab ülevaate 2003. a alanud e-hääletamise projekti ettevalmistamisest ja läbiviimisest ning käsitleb e-hääletamise sotsiaalteaduslikke aspekte (eesti keeles).