Kandideerimine 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel

Vabariigi President kuulutas Euroopa Parlamendi valimised välja 22.02.2019. Valimiste väljakuulutamise päeva seisuga valitakse Eestist seitse Euroopa Parlamendi liiget (eeldusel, et toimub Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust). Sellest tulenevalt on erakonna kandidaatide nimekirja pikkus kuni üheksa kandidaati.  Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 27.03.2019 ja lõpeb 6.04.2019 kell 18.00. Kautsjoni suurus on 2700 eurot kandidaadi kohta.

Raha saaja Rahandusministeerium
Konto nr EE891010220034796011 SEB või EE932200221023778606 Swedbank.
Viitenumber 3100057934. Viitenumber on kohustuslik, et raha laekuks riigi valimisteenistusele.
Makse selgitusse palume märkida, kelle eest kautsjonit tasutakse.

Kõik dokumendid tuleb täita ja registreerimiseks esitada eesti keeles.

Kandideerimisdokumente võtab riigi valimisteenistus vastu aadressil Toompea 1, Tallinn:

27.03-29.03.2019 kell 10.00-16.00; 
1.04-5.04.2019 kell 10.00-16.00;
6.04.2019 kell 10.00-18.00. 

Dokumente saab esitada ka elektrooniliselt e-posti aadressil info@valimised.ee  

Kandideerimisdokumentide näidised erakonnale

Kandidaatide registreerimise avalduse näidis (RTF vormingus) (PDF vormingus)
Kandidaatide nimekirja näidis (RTF vormingus) (PDF vormingus)
Kandideerimisavalduse näidis - Eesti kodanik (RTF vormingus) (PDF vormingus)
Kandideerimisavalduse näidis - Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, kes ei ole Eesti kodanik (RTF vormingus) (PDF vormingus)

Kandideerimisdokumentide näidised üksikkandidaadile

Üksikkandidaadi registreerimise avalduse näidis (RTF vormingus) (PDF vormingus)
Kandideerimisavalduse näidis - Eesti kodanik (RTF vormingus) (PDF vormingus)
Kandideerimisavalduse näidis - Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, kes ei ole Eesti kodanik (RTF vormingus) (PDF vormingus)