Info hääletamise korraldajale

Oluline info häälte lugemise kohta

Valimispäeva õhtul häälte lugemise juures viibivad isikud ei või hääletamistulemusi avalikustada, häältelugemise ruumist lahkuda ega seal sidevahendeid kasutada enne hääletamise lõppu kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Hääletamine kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides lõppeb 26. mail kell 24.00. Eeltoodud piirangutest häälte lugemisel tuleb informeerida häälte lugemise juures viibivaid isikuid.