Kandideerimine 2019. aasta Riigikogu valimistel

Vabariigi President kuulutab valimised välja hiljemalt 2.12.2018. Seejärel jaotab Vabariigi Valimiskomisjon mandaadid valimisringkondade vahel. Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab mandaatide jaotamisele järgneval tööpäeval. Kautsjoni suurus on 500 eurot iga registreerimiseks esitatud isiku kohta.

Raha saaja Rahandusministeerium
Konto nr EE891010220034796011 SEB või EE932200221023778606 Swedbank.
Viitenumber 3100057934. Viitenumber on kohustuslik, et raha laekuks riigi valimisteenistusele.
Makse selgitusse palume märkida, kelle eest kautsjonit tasutakse.

Kandideerimisdokumentide näidised erakonnale

Kandidaatide registreerimise avalduse näidis (RTF vormingus) (PDF vormingus)
Kandidaatide ringkonnanimekirja näidis (RTF vormingus) (PDF vormingus)
Kandidaatide üleriigilise nimekirja näidis (RTF vormingus) (PDF vormingus)
Kandideerimisavalduse näidis (RTF vormingus) (PDF vormingus)

Kandideerimisdokumentide näidised üksikkandidaadile

Üksikkandidaadi registreerimise avalduse näidis (RTF vormingus) (PDF vormingus)
Kandideerimisavalduse näidis (RTF vormingus) (PDF vormingus)