Print

Info hääletamise korraldajale

Valimistel osalev erakond või valimisliit võib esitada valla- või linnasekretärile või ühinevates valdades valla või linna valimiskomisjoni esimehele ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi iga valimisjaoskonna kohta.
Jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi nõusoleku näidist võib kasutada komisjoni liikmekandidaatide andmete ja nõusoleku kogumisel.

Valla- või linnavolikogu nimetab oma otsusega jaoskonnakomisjoni esimehe ja vähemalt 4 liiget ja vähemalt 2 asendusliiget hiljemalt 25. septembril. Ühinevates kohaliku omavalitsuste üksustes nimetab komisjoni esimehe, liikmed ja asendusliikmed valla või linna valimiskomisjon.

Seotud failid

Jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi nõusoleku näidis (RTF) (PDF)
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste käsiraamat 2017 (PDF)
Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise juhend 2017 (PDF)
Kandidaatide registreerimisdokumentide kontrollimise töövoog (PDF)
Valla ja linna valimiskomisjoni liikmete 7.-10. augusti koolituse slaidid (PDF)
Valla ja linna valimiskomisjoni toimingud: korduma kippuvad küsimused (PDF)
Valijate nimekirja plank 1 lk (RTF), 3 lk (RTF)
Jaoskonnakomisjoni liikmete koolituse slaidid (PDF)