Print

Valimiste korraldajatele

Riigi valimisteenistuse ruumide ja dokumentide juhend annab soovitusi kuhu paigutada jaoskondade hääletamisruumid 2021. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja abistab valimistega seotud dokumentide vormistamisel. Juhendi eesmärgiks on ühtlustada dokumentide vormistamise praktikat ja hääletamisruumide asukohtade määramise põhimõtteid. 

Temaatilised viited

Elanike ja valijate arvud