Erivajadustega valijatele

Hääletamisruumide ligipääsetavuse ja kaldteede olemasolu kohta leiate informatsiooni valimiste kaardirakendusest vastava valimisjaoskonna alt. Kaardirakenduses on ka foto hoone, kus asub valimisjaoskonna hääletamisruum, sissepääsust.

Täiendavat informatsiooni hääletamisvõimaluste kohta saate jaoskonnakomisjoni tööajal jaoskonnakomisjoni telefonilt. Telefoninumbri leiate valijakaardilt või kaardirakendusest. Jaoskonnakomisjoni liikmed abistavad teid hääletamisel ka juhul kui hääletamisruum on piiratud ligipääsuga.

Kui valijal füüsilise puude tõttu ei ole võimalik hääletamissedelit ise täita ja hääletamiskasti panna, võib seda tema tema palvel ja juuresolekul teha teine valija (sh jaoskonnakomisjoni liige), kuid mitte kandidaat.

Juhul kui valijal ei ole võimalik terviseseisundi tõttu valimisjaoskonda hääletama minna, võib valija esitada taotluse kodus hääletamiseks. Taotlus esitatakse kirjalikult valimisjaoskonnale või valla/linnavalitsusele, samuti saab taotluse esitada jaoskonnakomisjoni telefonile helistades valimispäeval kella 9-14.00.

Eelhääletamise ajal on võimalik on hääletada ka elektrooniliselt. Valijarakendust saab kasutada JAWS-ühilduvate ekraanilugejatega.

Temaatilised viited

Valimisjaoskonnad