Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord

Kandideerimine Riigikogu valimistel

Riigikogu valimistel saab kandideerida vaid Eesti Vabariigi kodanik, kes kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks on saanud 21-aastaseks.

Kandideerida ei saa tegevväelane, valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud isik, samuti isik, kes kannab kuriteo eest kohtu poolt mõistetud vanglakaristust. 

Kandidaatide nimekirja esitamise õigus on Eestis registreeritud erakondadel, kes on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse hiljemalt 90 päeva enne valimispäeva. Üksikkandidaadina võib valimistel end kandidaadiks üles seada iga kandideerimisõiguslik isik või lasta seda teha mõnel hääletamisõiguslikul isikul.

Iga isik võib kandideerida vaid ühes valimisringkonnas ning ainult ühe erakonna nimekirjas või üksikkandidaadina. Kandideerimine ei ole seotud isiku elukohajärgse valmisringkonnaga. Erakonna kandidaatide nimekirjas ei või kandideerida üksikkandidaadina registreerimiseks esitatud isik või teise erakonna liige.

 

Kautsjon

Erakond ja üksikkandidaat kannab enne kandidaatide registreerimiseks esitamist Rahandusministeeriumi arvele kautsjonina summa, mille suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär iga registreerimiseks esitatud isiku kohta.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 21.12.2017 määrusele nr 189 on kuutasu alammääraks valimiste väljakuulutamise aastal 500 eurot, seega kautsjon on 500 eurot iga kandidaadi kohta.

Kautsjon palume tasuda alljärgnevalt:

Makse saaja: Rahandusministeerium

Valida sobiv arvelduskonto:
SEB pank – a/k EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)  
Swedbank – a/k EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X) 

Viitenumber: 3100057934 (viitenumber on kohustuslik!)

Selgitusse palume märkida: Riigi valimisteenistus, kautsjon, kelle eest kautsjon tasutakse.

Üksikkandidaadile või erakonnale makstakse kautsjon tagasi, kui kandidaat osutub valituks või saab valimisringkonnas hääli vähemalt poole lihtkvoodi ulatuses või kui erakonna kandidaadid kogusid üleriigiliselt kokku vähemalt 5 % häältest. Tagastamata kautsjon läheb riigi tuludesse.

 

Kandidaatide registreerimiseks esitamine

Kui Vabariigi President on valimised välja kuulutanud (hiljemalt 2.12.2018), jaotab Vabariigi Valimiskomisjon mandaadid valimisringkondade vahel. Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab mandaatide jaotamisele järgneval tööpäeval ja lõpeb 17. jaanuaril 2019 kell 18.00. Hiljemalt 19. jaanuaril kell 18.00 lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides.

Registreerimisdokumendid esitab riigi valimisteenistusele erakonna või üksikkandidaadi volitatud esindaja või üksikkandidaat isiklikult. 

Iga erakond esitab iga valimisringkonna kohta kandidaatide ringkonnanimekirja. Järjestuse nimekirjas määrab erakond. Kandidaatide arv nimekirjas võib ületada mandaatide arvu ringkonnas kuni kahe kandidaadi võrra.

Samuti esitab erakond kandidaatide üleriigilise nimekirja, milles on järjestatud kõik ringkondades üles seatud kandidaadid. Üleriigilise nimekirja alusel jaotatakse kompensatsioonimandaadid.

 

Kandidaatide registreerimine Vabariigi Valimiskomisjonis

Vabariigi Valimiskomisjon registreerib nõuetekohaselt esitatud kandidaadid hiljemalt 22. jaanuaril 2019.  Kui kandidaadi registreerimisdokumentides on puudusi, mida ei ole registreerimise ajaks kõrvaldatud, jäetakse see kandidaat registreerimata. Kui vead on kandidaatide nimekirjas, jäetakse registreerimata terve nimekiri.

Registreerimisel antakse igale kandidaadile isiklik registreerimisnumber. Numbrid algavad 101-st. Kandideerimisnumbrid jaotatakse erakondade ja üksikkandidaatide vahel liisuheitmise teel.

3 päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist võib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise avalduse.

Hiljemalt 13. päeval enne valimispäeva  (18.02) võib Vabariigi Valimiskomisjon tühistada kandidaatide registreerimisotsuse või registreerimata jäetud isikud registreerida.