Valimised.ee pealeht

Print

Kandideerimine 2023. aasta Riigikogu valimistel

Riigikogu valimistel saab kandideerida Eesti kodanik, kes:

 • on kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks (24. jaanuar 2023) saanud 21-aastaseks;
 • ei ole valimisõiguse osas tunnistatud teovõimetuks;
 • ei ole tegevväelane;
 • ei ole kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja ei kanna vanglakaristust.

Valimistel saavad osaleda erakonnad, kes on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse hiljemalt 90 päeva enne valimispäeva (hiljemalt 5. detsember 2022) ja üksikkandidaadid.

Kandideerida võib vaid ühes kohas, st ei või kandideerida samaaegselt mitmes valimisringkonnas või mitme erakonna nimekirjas.

 

Olulised tähtajad

Kui Vabariigi President on Riigikogu valimised oma otsusega välja kuulutanud (hiljemalt 4. detsembril 2022), jaotab Vabariigi Valimiskomisjon mandaadid valimisringkondade vahel. 

Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 1. detsembrist 2022 ja lõpeb 19. jaanuaril 2023 kell 18.00. 

Paberkandjal kandideerimisdokumente võtab riigi valimisteenistus vastu tööpäevadel 1. detsembrist 2022 - 18. jaanuarini 2023 kell 10.00 - 16.00, 23. detsembril 2022 kell 10.00 - 14.00, 19. jaanuaril 2023 kell 10.00 - 18.00.

Vigade parandamine kandideerimisdokumentides lõpeb 21. jaanuaril kell 18.00.

Hiljemalt 24. jaanuariks 2023. a peab Vabariigi Valimiskomisjon registreerima nõuetekohaselt esitatud kandidaadid.

Kolme päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist võib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise avalduse.

 

Erakonnad

Kandideerimisdokumendid esitab riigi valimisteenistusele erakonna volitatud esindaja. Erakond võib volitada ennast esindama kuni kaks isikut. 

Erakond esitab kirjaliku teatise, milles on erakonna volitatud esindajate nimed, isikukoodid, aadressid ja kontaktnumbrid. Teatisele kirjutab alla mittetulundusühingute seaduse või erakonna põhikirja kohaselt erakonda esindama õigustatud isik.

Erakond esitab järgmised kandideerimisdokumendid: 

 • kandideerimisavalduse iga kandidaadi kohta;
 • kandidaatide ringkonnanimekirjad;
 • kandidaatide üleriigilise nimekirja;
 • kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
 • kandidaatide registreerimise avalduse.

Kandidaatide arv nimekirjas võib ületada mandaatide arvu ringkonnas kuni kahe kandidaadi võrra. Kandidaatide ringkonnanimekirjadele ja üleriigilisele nimekirjale kirjutavad alla erakonna mõlemad volitatud esindajad.

 

Üksikkandidaadid

Üksikkandidaadina registreerimiseks võib end esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid teha iga kandideerimisõiguslik isik. Teise isiku võib üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid sellekohase volikirja alusel teha iga isik, kellel on hääletamisõigus vastavas vallas või linnas.

 

Kautsjon

Erakond ja üksikkandidaat kannavad enne kandidaatide registreerimiseks esitamist Rahandusministeeriumi arvele kautsjoni. Kautsjoni summa on kandidaadi kohta 654 eurot. Kui erakond esitab kõigis valimisringkondades maksimaalse lubatud arvu kandidaate (125), tuleb tasuda kautsjoni 81 750 eurot.
Kautsjon tuleb tasuda alljärgnevalt:
Makse saaja: Rahandusministeerium

Valida sobiv arvelduskonto:

 • EE891010220034796011 SEB Pank
 • EE777700771003813400 LHV Pank
 • EE932200221023778606 Swedbank

Viitenumber: 3100057934 (viitenumber on kohustuslik)

Selgitus: Riigi valimisteenistus, kautsjon ja kelle eest kautsjon tasutakse.