Valimised.ee pealeht

Print

Riigikogu valimised 2023

Hääletamise aeg

Riigikogu valimiste päev on 5. märtsil 2023. aastal. Valimisnädal algab esmaspäeval, 27. veebruaril. See koosneb kuuest eelhääletamise päevast. Kuna valija pole enam seotud ühe kindla valimisjaoskonnaga, siis saab ta oma valimisringkonna piires valida, millises jaoskonnas hääletamas käia. 

Riigikogu valimistel saab hääletada ka Eesti välisesindustes. Välisesindustes toimub hääletamine 18. veebruarist – 23. veebruarini. Välisriikides on võimalik hääletada ka kirja teel. Kirja teel hääletamiseks tuleb valijal esitada välisesindusele kirjaliku taotlus. See taotlus tuleb esitada hiljemalt 3. veebruariks 2023. aastal.

Eelhääletamise ajal 27. veebruarist – 4. märtsini on võimalik hääletada ka elektrooniliselt.

Temaatilised viited

Valimisjaoskonnad
Kandidaadid

 

Kandideerimine


Riigikogu valimistel saab kandideerida hääletamisõiguslik Eesti kodanik, kes on kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks (24. jaanuar 2023. aastal) saanud 21-aastaseks. Kandideerimisõigust ei ole tegevväelastel ja nendel, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannavad vanglakaristust. Valimistel võivad osaleda erakonnad, kes on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse hiljemalt 5. detsembriks 2022. aastal ja üksikkandidaadid.

 

Vaatlemine


Igaühel on õigus valimistel osaleda vaatlejana. Selleks, et e-hääletamise toimingud oleksid arusaadavad, korraldab riigi valimisteenistus enne iga valimise e-hääletamise perioodi vaatlejate koolituse. Lisaks koolitusest osavõtule saavad vaatlejad jälgida ka e-hääletamise süsteemi seadistusprotseduure ja olla kohal häälte kokku lugemisel valimispäeva õhtul.