Õhtuse seisuga on Riigikogu valimistel antud 32 351 häält

21.02.2019


Riigikogu valimistel oli täna kella 20 seisuga maakonnakeskustes hääletanud 4633 inimest, interneti teel on antud 27 718  häält.

Tallinna jaoskondades käis valimas 2380 ja Tartus 1046  inimest. Nii Solarise keskuses kui ka Lasnamäe Centrumis hääletas 404 inimest.

Neli aastat tagasi peetud Riigikogu valimistel oli samal ajal maakonnakeskustes hääletanud 5320 inimest ning e-hääli oli antud kella 20-se seisuga 29 589.

Maakonnakeskuses on võimalik hääletada 24. veebruari kella 20-ni sõltumata valija registrijärgsest elukohast. Igas maakonnakeskuses on avatud vähemalt üks valimisjaoskond, Tallinnas on neid 8 ja Tartu linnas 4.  Jaoskondade täpsemad asukohad leiab riigi valimisteenistuse veebilehelt https://www.valimised.ee/et/riigikogu-valimised-2019/maakonnakeskuste-va...

Elektrooniliselt saab hääletada aadressil www.valimised.ee ööpäevaringselt kuni 27. veebruari kella 18-ni. Soovi korral võib interneti teel antud häält muuta, hääletades nimetatud ajavahemikul uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel valimisjaoskonnas. Valimispäeval, 3. märtsil häält muuta ei saa.

Eelhääletamine kõikides valimisjaoskondades toimub 25.-27. veebruarini. Igas omavalitsuses on vähemalt üks jaoskond, mis väljaspool elukohta hääletamist korraldab. Täpsema info leiab kaardirakenduselt https://valimised.rahvastikuregister.ee/

Valimispäeval, 3. märtsil saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Valima minnes tuleb kaasa võtta fotoga isikut tõendav dokument, näiteks ID-kaart, pass või juhiluba. Valijakaarti kaasa võtma ei pea.