E-hääletajate lõplik arv ei selgu täpselt kell 18.00

11.10.2017


Poole tunni pärast lõpeb kohalike omavalitsuse valimiste volikogude valimise e-hääletamine.

Küsimuste ennetamiseks rõhutame, et lõplik elektrooniliselt hääletajate arv ei selgu täpselt kell 18.00. Kõik inimesed, kes on kella kuuese seisuga süsteemis sees, peavad saama rahulikult oma valiku teha. Seega, kui kõik on lõpetanud ja andmed kontrollitud, kuvatakse ka e-hääletajate number.