Esialgsetel andmetel osales kohalikel valimistel 53,2% valijatest

15.10.2017


Esialgsetel andmetel osales kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel 53,2% valijatest. Kõige kõrgem oli osalusprotsent Võru maakonnas (60,1%), kõige madalam Ida-Viru maakonnas 46,7%.

Eelhääletamise ajal langetas otsuse 27,9% valijatest.  2013. aasta kohalikest valimistest võttis osa 58% valijatest, 2009. aastal 60,6%, 2005. aastal 47,4%, 2002. aastal 52,5%, 1999. aastal 49,8%, 1996. aastal 52,5% ja 1993. aastal 52,6%.

Täpsem info osavõtu ja õhtu jooksul tulemuste kohta www.valimised.ee