Kahe päevaga on Riigikogu valimistel antud 68 227 häält

22.02.2019


Riigikogu valimistel oli täna kella 20 seisuga maakonnakeskustes hääletanud 11 076  inimest, interneti teel on antud 57 151  häält.

Tallinna jaoskondades käis valimas 5416 ja Tartus 2599 inimest. Kõige aktiivsem on hääletamine seni olnud Tallinna kesklinnas Solarise keskuses, kus on käinud 988 inimest. 

Neli aastat tagasi peetud Riigikogu valimistel oli samal ajal maakonnakeskustes hääletanud 12 987 inimest ning e-hääli oli antud kella 20-se seisuga 58 584.

Maakonnakeskuses hääletamine jätkub ka nädalavahetusel. Jaoskonnad on avatud nii laupäeval kui ka pühapäeval kell 12 – 20. Igas maakonnakeskuses on avatud vähemalt üks valimisjaoskond, Tallinnas on neid 8 ja Tartu linnas 4.  Jaoskondade täpsemad asukohad leiab riigi valimisteenistuse veebilehelt https://www.valimised.ee/et/riigikogu-valimised-2019/maakonnakeskuste-va...

Elektrooniliselt saab hääletada aadressil www.valimised.ee ööpäevaringselt kuni 27. veebruari kella 18-ni. Soovi korral võib interneti teel antud häält muuta, hääletades nimetatud ajavahemikul uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel valimisjaoskonnas. Valimispäeval, 3. märtsil häält muuta ei saa.

Eelhääletamine kõikides valimisjaoskondades toimub 25.-27. veebruarini. Igas omavalitsuses on vähemalt üks jaoskond, mis väljaspool elukohta hääletamist korraldab. Täpsema info leiab kaardirakenduselt https://valimised.rahvastikuregister.ee/

Valimispäeval, 3. märtsil saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Valima minnes tuleb kaasa võtta fotoga isikut tõendav dokument, näiteks ID-kaart, pass või juhiluba. Valijakaarti kaasa võtma ei pea.