Kohalikel valimistel on eelhääletanud 15,2% valijatest

09.10.2017


Täna õhtu kella 20 seisuga on kohaliku omavalitsuse volikogude valimisel oma hääle andnud 167 359 hääletajat, mis moodustab 15,2% valijate üldarvust. Elektrooniliselt on antud 113 936 häält, jaoskondades 53 423 häält.

Nelja aasta eest toimunud kohalikel valimistel oli sama ajaga oma hääle andnud 121 443 valijat, mis moodustas 11,2% valijate üldarvust.

Kõigis jaoskondades on võimalik eelhääletada veel homme ja ülehomme, 10. ja 11. oktoobril kell 12-20. Hääletada saab nii elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas. Lisainformatsiooni jaoskondade kohta saab veebilehelt www.valimised.ee.

Elektrooniliselt saab hääletada aadressil www.valimised.ee kuni 11. oktoobri kella 18-ni. Soovi korral võib interneti teel antud häält muuta, hääletades uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel jaoskonnas.

Valimispäeval, 15. oktoobril häält muuta ei saa ning hääletada saab ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.