Riigikogu valimiste kohta esitati Riigikohtule 12 kaebust

18.03.2019


Riigikogu valimiste kohta esitati Riigikohtule 12 kaebust.

Täna jõuavad viimased kaebused Riigikohtuni, pärast mida on neil aega otsuste langetamiseks seitse tööpäeva.