Riigikohtule esitati valimistoimingute kohta neli kaebust

28.01.2019


Riigikogu valimiste dokumentide vastuvõtmise ja kandidaatide registreerimise kohta saadeti Riigikohtule neli kaebust. 

Kaebuse esitasid Vabariigi Valimiskomisjoni poolt registreerimata jäetud kandidaadid: Eestimaa Ühendatud Vasakpartei kaheksaliikmeline nimekiri ning Almar Gluštšenko ja Meelis Kaldalu, kes ei olnud tähtajaks tasunud kautsjonit. Samuti Argo Mõttus, kelle dokumendid laekusid riigi valimisteenistusele pärast dokumentide esitamisaja lõppu.

Riigikohtul on otsuse tegemiseks aega seitse tööpäeva.