Täpsustatud andmetel hääletas 53,3% valijatest

18.10.2017


Esmaspäeval ja teisipäeval toimus vastavalt seadusele kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel antud häälte teistkordne ülelugemine linna ja valla valimiskomisjonides.

1 100 647-st hääleõiguslikust inimesest osales kohalikel valimistel 586 520. Seega on lõplik osalusprotsent 53,3. Kehtivaid sedeleid oli 582 542, kehtetuid sedeleid oli 3978.

Vabariigi Valimiskomisjonile saab kaebusi esitada kolme päeva jooksul arvates vaidlustatava otsuse või toimingu tegemisest.