Vabariigi Valimiskomisjon jättis kaebuse läbi vaatamata

27.10.2017


Vabariigi Valimiskomisjon arutas tänasel koosolekul Emil Rutiku esitatud kaebust puuduste kohta Kuusalu valla valimiskomisjoni töös.

VVK jättis kaebuse läbi vaatamata, sest hääletamistulemuste vaidlustamise tähtaeg oli möödunud.