Vabariigi Valimiskomisjon registreeris Riigikogu uue koosseisu

28.03.2019


Vabariigi Valimiskomisjon (VVK) registreeris oma tänasel koosolekul XIV Riigikogu liikmed ja asendusliikmete nimekirja.  

VVK otsus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval, mil algavad ka uue Riigikogu liikmete volitused.

Riigikogu uue koosseisu esimene istung toimub kümne päeva jooksul alates valimistulemuste väljakuulutamisest. Avaistungiks kutsub Riigikogu kokku Vabariigi President.

Erakondadele, kes pääsesid Riigikokku, otsustas valimiskomisjon seadusest lähtuvalt kautsjoni tagasi maksta. Tagastamisele mittekuuluv kautsjon 237 000 eurot kantakse riigi tuludesse.