Vabariigi Valimiskomisjoni koosolek 28. märtsil 2019

27.03.2019


Vabariigi Valimiskomisjoni koosolek toimub 28. märtsil 2019 kell 16.00 Komandandi majas (Toompea 1, Tallinn).

Päevakorras on:

  1. XIV Riigikogu liikmete registreerimine.
  2. XIV Riigikogu asendusliikmete registreerimine.
  3. Lisamandaatide jaotamiseks erakondade võrdlusarvude tabeli kinnitamine XIV Riigikogu valimistel.
  4. Kautsjoni tagasimaksmine.
  5. Meelis Kaldalu pöördumise arutamine.
  6. Jooksvad küsimused.