Vabariigi Valimiskomisjoni koosolek 3. oktoobril 2018

03.10.2018


Vabariigi Valimiskomisjoni koosolek toimub 3. oktoobril 2018 kell 15.00 Komandandi majas (Toompea 1).

Päevakorras:
1. Arutelu rahvastikuregistri seaduse 2019. a alguse muudatuste ning alaliselt välisriigis valijate nimekirjadesse kantud valijate teemal.
2. Otsuse „Hääletamissedeli ja elektroonilise hääle vormi kehtestamine Riigikogu valimisteks“ vastuvõtmine.
3. Otsuse „Hääletamissedeli teksti värvi ja turvaelementide kehtestamine 3.03.2019 toimuvateks Riigikogu valimisteks“ vastuvõtmine.
4. Otsuse „Hääletamissedeli ja elektroonilise hääle vormi kehtestamine Euroopa Parlamendi valimisteks“ vastuvõtmine.
5. Otsuse „Hääletamissedeli teksti värvi ja turvaelementide kehtestamine 26.05.2019 toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks“ vastuvõtmine.
6. „Tehnilised nõuded elektroonilise hääletamise üldpõhimõtete tagamiseks“ arutamine.
7. Jooksvad küsimused