Vabariigi Valimiskomisjoni koosolek 5. veebruaril 2020

04.02.2020


Vabariigi Valimiskomisjoni koosolek toimub 5. veebruaril 2020 kell 15.00 Komandandi majas (Toompea 1, Tallinn).

Päevakorras:

  1. Kohtumine Riigi Infosüsteemi Ametiga.
  2. E-valimiste turvalisuse töörühma koondaruande arutelu.
  3. Jooksvad küsimused.