Vabariigi Valimiskomisjoni uus koosseis alustab 1. juunist

21.05.2020


1. juunist alustab tööd Vabariigi Valimiskomisjoni (VVK) uus koosseis.

Neljaks aastaks nimetatud komisjoni liikmeteks on Tallinna Halduskohtu kohtunik Janek Laidvee, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Oliver Kask, õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kantselei direktor Olari Koppel, Riigikontrolli nõunik Airi Mikli, Riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör Dilaila Nahkur-Tammiksaar, Riigikantselei istungiosakonna juhataja Aivar Rahno ning audiitorkogu poolt nimetatud KPMG Baltics OÜ IT riskinõustamise teenuste juht Teet Raidma.

VVK liikmete asendusliikmeteks on vastavalt Tallinna Halduskohtu kohtunik Kadri Sullin, Viru Maakohtu kohtunik Heili Sepp, Õiguskantsleri Kantselei õigusteenistuse juhataja-õiguskantsleri nõunik Kristel Lekko, Riigikontrolli arendus- ja haldusteenistuse direktor Urmet Lee, Riigiprokuratuuri riigiprokurör Rauno Kiris, Riigikantselei nõunik Liisa Past ning audiitorkogu poolt nimetatud Eesti Panga siseaudiitor Janno Kase.

VVK ülesanne on kindlaks teha üleriigilised hääletamis- ja valimistulemused, tagada Riigikogu valimise, Vabariigi Presidendi valimise, kohaliku omavalitsuse volikogude valimise, Euroopa Parlamendi valimise ning Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimise ning rahvahääletuse korraldamise ühetaolisus. Samuti juhendada teisi valimiskomisjone, valvata nende tegevuse järele ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.

Uus VVK koosseis koguneb oma esimesele koosolekule 3. juunil, kus valitakse komisjoni esimees ja aseesimees.

Marie Kukk
Riigi valimisteenistus
Kommunikatsiooninõunik
58 213 309