VVK analüüsis võimalikke valimisringkondade muudatusi

21.11.2017


Vabariigi Valimiskomisjon analüüsis tänasel koosolekul Riigikogu vanematekogu palvel, kuidas muuta tulevikus valimisringkondi suurema proportsionaalsuse suunas.

VVK võttis hindamisel aluseks kolm eeldust – valimistulemuste väljaselgitamise kord ei muutu, mandaatide arv ringkondades peab olema võimalikult võrdne ning valimisringkonnad peavad olema piisavalt suured, et demograafiliste muudatuste mõju oleks minimaalne.

VVK hindas ja kaalus erinevaid variante, millest pikemalt peatus neljal ning leidis, et kõige enam vastab eeldustele riigi jaotamine seitsmeks valimisringkonnaks. VVK edastab oma ettepanekud Riigikogu põhiseaduskomisjonile.