Toimunud Euroopa Parlamendi valimised

  2004 2009 2014
Rahvaarv (1. jaan) 1 366 250 1 335 740 1 315 819
Valijaid 873 809 909 628 902 873
 sh Eesti kodanikke 873 188 908 673 901 684
 EL kodanikke 621 955 1189
Hääletanuid 234 485 399 181 329 766
 sh välisriigis 1509 1307 1657
Hääletamisest osavõtt (%) 26,8 43,9 36,5
Kehtivaid sedeleid 232 230 396 982 328 493
Kehtetuid sedeleid 2255 2199 1273
Kehtetute sedelite osakaal (%) 1,0 0,6 0,4
Eelhääletanuid 69 015 129 276 174 311
 sh elukohas 51 145 55 814 45 543
 väljaspool elukohta 17 870 14 793 25 617
 elektrooniliselt - 58 669 103 151
Eelhääletanute osakaal hääletanutest (%) 29,4 32,4 52,9
Kodus hääletanuid 4142 3689 2858
Kodus hääletanute osakaal hääletanutest(%) 1,8 0,9 0,9
Mandaate 6 6 6
Valimisringkondi 1 1 1
Valimisjaoskondi 654 627 566
Välisesindusi 35 39 40
Välisriike 31 35 37
Erakondi 18 14 9
 sh osalevad 10 11 8
Kandidaate 95 101 88
 sh üksikkandidaate 4 6 16
Kandidaate mandaadi kohta 15,8 16,8 14,7
Kandidaatide keskmine vanus 45,9 46,1 48,7
Kandidaatidest      
 mehi (%)

72
(76,0)

71
(70,0)

57
(64,8)

 naisi (%)

23
(24,0)

30
(30,0)

31
(35,2)

Valituks osutunute keskmine vanus 53,1 53,8 56,8
Valituks osutunutest      
 mehi (%)

4
(67,0)

4
(67,0)

3
(50,0)

 naisi (%)

2
(33,0)

2
(33,0)

3
(50,0)