Toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

 
1993
1996
1999
2002
2005
2009
2013
2017
Rahvaarv (1. jaan)
1 511 303
1 465 364
1 379 237
1 383 510
1 358 850
1 335 740
1 320 174
1 315 635
Valijaid
880 296
879 034
1 052 404
1 021 439
1 059 292
1 094 317
1 086 935
1 100 647
 sh Eesti kodanikke
709 611
807 919
856 030
856 845
886 741
909 003
904 103
917 521
 EL kodanikke
-
-
-
-
4 704
9 786
18 378
29 476
 välismaalasi
170 685
71 115
196 374
164 594
167 847
175 528
164 454
153 650
Hääletanuid
463 443
461 653
524 453
536 044
502 504
662 813
630 050
586 519
Hääletamisest osavõtt (%)
52,6
52,5
49,8
52,5
47,4
60,6
58,0
53,3
Kehtivaid sedeleid
454 720
457 007
518 582
529 596
496 336
658 213
625 336
582 542
Kehtetuid sedeleid
8 723
4 616
5 860
6 448
6 168
4 600
4 714
3 977
Kehtetute sedelite osakaal (%)
1,9
1,0
1,1
1,2
1,2
0,7
0,7
0,7
Eelhääletanuid
80 987
127 460
95 449
105 637
148 490
236 528
265 208
306 922
 sh elukohas
-
-
87 909
96 872
120 012
107 005
90 543
72 668
 väljaspool elukohta
-
-
7 540
8 765
19 191
25 210
40 857
48 220
 elektrooniliselt
-
-
-
-
9 287
104 313
133 808
186 034
Eelhääletanute osakaal hääletanutest (%)
17,5
27,6
18,2
19,7
29,6
35,7
42,1
52,3
Kodus hääletanuid
statistika puudub
statistika puudub
16 299
17 158
11 026
9 703
9 327
6 439
Kodus hääletanute osakaal hääletanutest (%)
-
-
3,1
3,2
2,2
1,5
1,0
1,1
Valdu ja linnu
254
254
247
241
227
226
215
79
Mandaate
3 522
3 453
3 355
3 273
3 111
3 076
2 951
1729
  7 – 12 mandaati
106
106
108
109
105
107
102
3
 13 – 16 mandaati
102
108
92
82
69
68
63
6
 17 – 20 mandaati
23
20
29
28
28
26
25
22
 21 – 30 mandaati
17
15
13
17
21
21
21
43
 31 – ... mandaati
6
5
5
5
4
4
4
5
Valimisringkondi
322
273
264
251
240
234
222
106
Valdu ja linnu, kus üks ringkond
202
247
241
238
224
224
214
70
Valimisjaoskondi
706
678
668
656
660
632
582
557
Erakondi
15
28
18
20
17
14
9
11
 osalevad
12
19
14
13
11
8
6
7
 oma nimekirjaga
12
11
12
13
11
8
6
7
Nimekirju
844
773
768
874
912
912
923
434
 sh erakondade nimekirju (%)
106
(12,6)
122
(15,8)
180
(23,4)
632
(72,3)
726
(79,6)
588
(64,5)
631
(68,4)
271
(62,4)
 erakondade valimisliite (%)
-
30
(3,9)
18
(2,4)
-
-
-
-
-
 valimisliitude nimekirju (%)
738
(87,4)
621
(80,3)
570
(74,2)
242
(27,7)
186
(20,4)
324
(35,5)
292
(31,6)
163
(37,6)
Kandidaate
8 971
11 128
12 801
15 203
14 656
15 322
14 784
11 804
 sh üksikkandidaate
807
409
159
121
67
159
101
59
Kandidaate mandaadi kohta
2,5
3,2
3,8
4,6
4,7
5,0
5,0
6,8
Kandidaatide keskmine vanus
statistika puudub
statistika puudub
44,6
44,8
44,6
44,7
46,2
48,4
Kandidaatidest
 
 
 
 
 
 
 
 
 mehi (%)
6 436
(71,7)
7 454
(67,0)
8 239
(64,4)
9 464
(62,3)
8 893
(60,7)
9 385
(61,3)
8 872
(60,0)
7 242
(61,4) 
 naisi (%)
2 535
(28,3)
3 674
(33,0)
4 562
(35,6)
5 739
(37,7)
5 763
(39,3)
5 937
(38,7)
5 912
(40,0)
4 562
(38,6%)
Valituks osutunute keskmine vanus
statistika puudub
statistika puudub
45,3
46,4
47,0
46,7
47,7
49,5
Valituks osutunutest
 
 
 
 
 
 
 
 
 mehi (%)
2 649
(76,1)
2 533
(73,4)
2 404
(71,7)
2 345
(71,6)
2 191
(70,4)
2 166
(70,4)
2 034
(68,9)
1 234
(71,4)
 naisi (%)
834
(23,9)
920
(26,6)
951
(28,3)
928
(28,4)
920
(29,6)
910
(29,6)
917
(31,1)
495
(28,6)