Toimunud Riigikogu valimised

2015 Riigikogu valimised (01.03)
2011 Riigikogu valimised (6.03)
2007 Riigikogu valimised (4.03)
2003 Riigikogu valimised (2.03)
1999 Riigikogu valimised (07.03)
1995 Riigikogu valimised (5.03)
1992 Riigikogu valimised (20.09)

 
1992
1995
1999
2003
2007
2011
2015
Rahvaarv (1. jaan)
1 554 878
1 448 075
1 379 237
1 375 190
1 342 920
1 329 660
1 313 271
Valijaid
689 319
791 957
857 270
859 714
897 243
913 346
899 793
Hääletanuid
467 628
545 801
492 356
500 686
555 463
580 264
577 910
  sh välisriigis
9 349
6 678
3 294
1 915
2 265
2 763
3 998
   hääletamissedeliga
9 349
6 678
3 294
1 915
2 146
1 568
1 251
   elektrooniliselt
-
-
-
-
119
1 195
2 747
Hääletamisest osavõtt (%)
67,8
68,9
57,4
58,2
61,9
63,5
64,2
Kehtivaid sedeleid
458 247
540 699
484 239
494 888
550 213
575 133
574 153
Kehtetuid sedeleid
9 381
5 102
8 117
5 798
5 250
5 131
3 757
Kehtetute sedelite osakaal (%)
2,0
0,9
1,6
1,2
0,9
0,9
0,7
Eelhääletanuid
statistika puudub
125 101
71 455
125 389
171 518
250 043
296 014
  sh elukohas
-
-
63 150
105 688
103 144
83 099
71 352
  väljaspool elukohta
-
-
8 305
19 701
38 099
26 098
48 334
  elektrooniliselt
-
-
-
-
30 275
140 846
176 328
Eelhääletanute osakaal hääletanutest (%)
-
22,9
14,5
25
30,8
43,1
51,2
Kodus hääletanuid
statistika puudub
statistika puudub
14 834
12 682
11 030
7 648
6 242
Kodus hääletanute osakaal hääletanutest (%)
-
-
3
2,5
1,9
1,3
1,1
Valimisringkondi
12
11
11
12
12
12
12
Valimisjaoskondi
642
664
666
646
657
625
547
Hääletamiskohti välisriikides
13
24
32
35
37
41
40
Valimistel osalenud
 
 
 
 
 
 
 
  erakondi
9
9
12
11
11
9
10
  valimisliite
8
7
-
-
-
-
-
  üksikkandidaate
25
12
19
16
7
32
11
Kandidaate kokku
628
1 256
1 885
963
975
789
872
Kandidaate mandaadi kohta
6,2
12,4
18,7
9,5
9,7
7,8
8,6
Mandaatide liigid:
 
 
 
 
 
 
 
  isikumandaate
17
15
11
14
10
14
13
  ringkonnamandaate
24
34
44
60
65
68
66
  kompensatsioonimandaate
60
52
46
27
26
19
22
Valituks osutunud nimekirju
9
7
7
6
6
4
6
Kandidaatide keskmine vanus
46,8
46,8
49,0
47,4
46,7
47,2
48,8
Kandidaatidest (%)
 
 
 
 
 
 
 
  mehi
540
(86,0)
1034
(82,3)
1377
(73,1)
757
(78,6)
711
(72,9)
611
(77,4)
636
(72,9)
  naisi
88
(14,0)
222
(17,7)
508
(26,9)
206
(21,4)
264
(27,1)
178
(22,6)
236
(27,1)
Valituks osutunute keskmine vanus
45,8
49,2
50,9
47,4
46,5
45,0
47,3
Valituks osutunutest (%)
 
 
 
 
 
 
 
  mehi
88
(87,1)
89
(88,1)
83
(82,2)
82
(81,2)
77
(76,2)
81
(80,2)
77
(76,2)
  naisi
13
(12,9)
12
(11,9)
18
(17,8)
19
(18,8)
24
(23,8)
20
(19,8)
24
(23,8)