Eelhääletamine

Eestis kehtivad valimisseadused ja rahvahääletuse seadus näevad ette võimalused hääletamiseks ka enne valimispäeva.

Soovitatav on aegsasti hinnata, kas Teil on võimalik hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval. Võimaluse puudumisel saab kasutada teisi hääletamisviise.

Elektrooniline hääletamine algab kümnendal päeval enne valimispäeva alates kella 9.00. Elektrooniline hääletamine toimub kuni neljanda päevani enne valimispäeva (kolmapäev) kella 18.00-ni.

Kümnendast päevast kuni seitsmenda päevani enne valimispäeva avatakse igas maakonnakeskuses vähemalt üks valimisjaoskond, kus kõik valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohta. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Kõik valimisjaoskonnad avatakse eelhääletamiseks kuuendal päeval enne valimispäeva (esmaspäeval). Hääletamine toimub kolme päeva jooksul kell 12.00 kuni 20.00.

Valimispäevale eelneval neljapäeval, reedel ja laupäeval hääletamist ei toimu.

Erinevatest hääletamisvõimalustest annab ülevaate igale valijale saadetav valijakaart. Siinjuures on eriti oluline, et juhul kui Te hiljemalt 15 päeva enne valimispäeva ei ole saanud valijakaarti, tuleb Teil pöörduda elukohajärgse valla- või linnavalitsuse (Tallinnas linnaosa valitsuse) poole. Kaardi mittesaamine võib olla märgiks, et Teid ei ole valijate nimekirjas.