Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

Kui Te ei viibi valimiste nädalal oma elukohas, on Teil võimalus hääletada väljaspool elukohta.

Selleks on igas maakonnas kümnendast päevast kuni seitsmenda päevani enne valimispäeva avatud  vähemalt üks valimisjaoskond. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Ka kuuendast päevast enne valimispäeva kuni neljanda päevani enne valimispäeva (esmaspäevast kolmapäevani) on igas vallas ja linnas vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool elukohta. Hääletada saab alates kella 12.00-st kuni kella 20.00-ni.

Nende jaoskondade kohta saab informatsiooni valimiste  veebilehelt.
Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.

Isikut tõendava dokumendi esitamisel kantakse Teie andmed valijate nimekirja. Hääletamissedeli saamise kohta tuleb anda allkiri väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletavate valijate nimekirja allkirjalahtrisse.

Jaoskonnakomisjoni liige annab Teile hääletamissedeli ja kaks ümbrikku. Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel saate Te jaoskonnakomisjonilt ka oma elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja koopia, mis tuleb jaoskonnakomisjonile pärast hääletamist tagastada.

Pärast hääletamissedeli täitmist panete sedeli jaoskonnakomisjoni liikme antud sisemisse (väiksemasse) ümbrikku, mille panete välimisse (suuremasse) ümbrikku. Välimisele ümbrikule kantakse valija nimi, isikukood ja rahvastikuregistrijärgse elukoha aadress seisuga 30 päeva enne valimispäeva. Kui ümbrikku ei ole võimalik trükkida, täidab jaoskonnakomisjoni liige või Te ise ümbriku käsitsi. Ümbriku lasete väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletavate valijatele ette nähtud hääletamiskasti.

Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel ning rahvahääletusel saavad eelhääletamise ajal jaoskondades, kus korraldatakse väljaspool elukohta hääletamist, hääletada ka Eestis viibivad alaliselt välisriigis elavad Eesti kodanikud.