Print

Kautsjon

Riigikogu valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel tuleb iga kandidaadi kohta tasuda kautsjon. Kautsjoni suuruseks on ühekordne kuupalga alammäär Riigikogu valimistel ja viiekordne kuupalga alammäär Euroopa Parlamendi valimistel.

Riigikogu valimistel tagastatakse kautsjon kui kandidaat osutub valituks või saab valimisringkonnas hääli vähemalt poole lihtkvoodi ulatuses või kui erakonna kandidaadid kogusid üleriigiliselt kokku vähemalt 5 protsenti häältest. Euroopa Parlamendi valimistel tagastatakse kautsjon kui üksikkandidaat või erakond kogus üleriigiliselt kokku vähemalt 5% häältest.