Kodus hääletamine

Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite Te taotleda hääletamist kodus.

Kodus hääletamist korraldatakse valimisjaoskonna territooriumil asuvas valija eluruumis. Kodus hääletamisega samal viisil korraldatakse hääletamist ka sama valimisjaoskonna valijate nimekirja kantud valijatele, kes viibivad selle valimisjaoskonna piirides asuvas haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses.

Kodus hääletamiseks peate esitama elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 14.00-ni kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Näiteks:

  • terviseseisund
  • kõrge iga
  • rasked teeolud
  • transpordivõimaluste puudumine

Kodus hääletamise kirjalik taotlus saadetakse valla- või linnavalitsuse (Tallinnas linnaosavalitsuse) või valija elukoha järgse jaoskonnakomisjoni aadressil või toimetatakse kohale muul viisil. Valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) saab taotluse esitada ka valimispäevale eelnevatel päevadel.

Kodus hääletamise taotluse võite esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni. Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.  

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

  1. valija nime;
  2. valija isikukoodi;
  3. valija aadressi;
  4. valija sidevahendi numbrit;
  5. kodus hääletamise põhjust.

Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta Teid taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Kodus hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget, kes saabuvad Teie asukohta.

Te annate hääletamissedeli saamise kohta allkirja kodus hääletavate valijate nimekirja allkirjalahtrisse.

Pärast hääletamissedeli täitmist murrate Te sedeli kokku ning lasete selle hääletamiskasti.

Kui Te olete taotlenud kodus hääletamist, kuid lähete ise hääletamisruumi hääletama ajal kui jaoskonnakomisjoni liikmed läksid korraldama kodus hääletamist, ei lubata Teil hääletada enne jaoskonnakomisjoni liikmete tagasitulekut.