Väljaspool elukohta asukohas hääletamine

Kui Te viibite eelhääletamise ajal haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses, on Teil võimalik seal hääletada. Eraldi taotlust esitada ei ole vaja, hääletamise korraldab jaoskonnakomisjon koostöös administratsiooniga.

Kui Te ei viibi oma elukohas ja ei saa oma terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võite Te taotleda hääletamist asukohas (nt oma elukohas, mis ei ole rahvastikuregistri järgne elukoht). Sel juhul tuleb esitada taotlus asukohas hääletamiseks. 

Asukohas hääletamist ei tohi segi ajada valimispäeval korraldatava kodus hääletamisega, sest asukohas hääletamine toimub eelhääletamise ajal, aga kodus hääletamine ainult valimispäeval.

Taotlus tuleb esitada kirjalikult lähimale väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamist korraldavale jaoskonnakomisjonile või valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) eelhääletamise viimase päeva (so kolmapäeva) kella 14.00-ni.

Taotluses tuleb märkida asukohas hääletamise taotlemise põhjus, näiteks:

  • terviseseisund
  • kõrge iga
  • rasked teeolud
  • transpordivõimaluste puudumine

Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta Teid taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest. 

Väljaspool elukohta asukohas hääletamine toimub ainult kuuendast päevast enne valimispäeva kuni neljanda päevani enne valimispäeva so esmaspäevast kuni kolmapäevani valimispäeva eelsel nädalal. Hääletamist korraldatakse ajavahemikus kella 9-20.00.

Hääletamiseks vajate isikut tõendavat dokumenti. Samuti peate Te teadma, kus on Teie rahvastikuregistri järgne elukoht, sest ümbrikus hääletamissedel saadetakse Teie elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile.

Hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget, kes saabuvad Teie asukohta.

Isikut tõendava dokumendi esitamisel kantakse Teie andmed valijate nimekirja.
Jaoskonnakomisjoni liige annab Teile hääletamissedeli, kaks ümbrikku ja Teie elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja koopia, mis tuleb jaoskonnakomisjonile pärast hääletamist tagastada. Hääletamissedeli saamise kohta annate Te allkirja väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletavate valijate nimekirja allkirjalahtrisse.

Pärast hääletamissedeli täitmist panete sedeli jaoskonnakomisjoni liikme antud sisemisse (väiksemasse) ümbrikku, mille panete välimisse (suuremasse) ümbrikku. Välimisele ümbrikule märgite ise või jaoskonnakomisjoni liige Teie nime, isikukoodi ja Teie rahvastikuregistri järgse elukoha aadressi seisuga 30 päeva enne valimispäeva.

Ümbrikutes hääletamissedeli lasete Te väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda asukohas hääletamiseks ette nähtud hääletamiskasti.

Samamoodi korraldatakse hääletamine kinnipidamiskohtades hääleõiguslikele isikutele, kes ei kanna vanglakaristust. Taotluse hääletamise korraldamiseks esitab administratsioon.