Vabariigi Presidendi valimine 2021. aastal

Vabariigi Presidendi valimine toimub ajavahemikul 10. aug – 29. sept 2021. Riigikogu esimees kutsub selleks kokku Riigikogu erakorralise istungjärgu või täiendava istungi.
» Kuidas valitakse presidenti?

.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised – 17. oktoobril 2021

Hääletamise aeg
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal. Valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda elektrooniliselt.

Hääletamisruumid
Kohalikel valimistel ei ole valijad seotud oma kodule lähimate valimisjaoskondade hääletamisruumidega. Valimispäeval saab hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimisringkonna hääletamisruumis. Näiteks, Tartu valijad võivad hääletada ükskõik millises Tartus asuva valimisjaoskonna hääletamisruumis, sest Tartus on moodustatud ainult üks valimisringkond.
» Hääletamisruumidest täpsemalt

Valijate elektrooniline nimekiri
Valimiste korraldus muutub senisest enam paberivabaks. Alates 2021. aastast võetakse Eestis kasutusele elektrooniline valijate nimekiri. Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel antakse allkiri allkirjalehele.
» Valijate nimekirjast täpsemalt

Valimiste teabeleht
Alates 2021. aastast valijakaarte valijatele enam ei saadeta. Selle asemel koostatakse valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht sisaldab teavet hääletamisõiguse tingimuste kohta ning hääletamisvõimaluste kohta konkreetses vallas või linnas.
» Teabelehest täpsemalt

.