Valimised.ee pealeht

Print

Valla ja linna valimiskomisjonid

Valla ja linna valimiskomisjoni liikmed nimetatakse hiljemalt 90. päeval enne kohaliku omavalitsuse volikogu valimise päeva ja volitused kestavad kuni komisjoni uue koosseisu nimetamiseni. Komisjonis on vähemalt viis liiget. Komisjoni esimeheks on valla- või linnasekretär. Ühinemisvalimisteks moodustatud valla või linna valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valib valimiskomisjon oma esimesel koosolekul.

Valla ja linna valimiskomisjoni ülesandeks on kohalikel valimistel valimisliitude ja kandidaatide registreerimine, valla või linna hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine. Valimistevahelisel perioodil on valimiskomisjoni pädevuses peatunud ja lõppenud volitustega volikogu liikmetele asendusliikmete määramine.