Valimised.ee pealeht

Print

Algab presidendikandidaatide registreerimine esimeseks hääletusvooruks

25.08.2021

Homme, 26. augustil kell 9 algab kandidaatide registreerimine Vabariigi Presidendi valimiseks. Kandidaate saab üles seada kuni laupäeva õhtuni. 

Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul Riigikogu koosseisust ehk 21 saadikul. Iga Riigikogu liige võib olla ainult ühe kandidaadi ülesseadjaks.

Registreerimiseks esitavad ülesseadjad Vabariigi Valimiskomisjonile esildise, kus on kirjas kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, -kuu ja –päev, ülesseadjate nimed ja allkirjad ning esildise koostamise kuupäev.

Esildisele tuleb lisada presidendikandidaadi omakäelise allkirjaga nõusolek kandideerimiseks ja kinnitus, et kandidaat vastab seaduses sätestatud nõuetele. Samuti dokumendid, mis tõendavad, et kandidaat on sünnilt Eesti kodanik.

Kandidaadi registreerimiseks nõutavad dokumendid esitab Vabariigi Valimiskomisjonile üks kandidaadi ülesseadjatest. Kandidaate saab esitada laupäeva, 28. augusti kella 18-ni. Vabariigi Valimiskomisjon koguneb koosolekule pühapäeval, 29. augustil kell 17, et kandidaadid registreerida.

Vabariigi Presidendi valimise esimene voor toimub Riigikogus esmaspäeval, 30. augustil kell 13.

Vabariigi Presidendi valimise kord.

Vabariigi Presidendi valimise seadus.

Statistika varasemate presidendivalimiste kohta.