Valimised.ee pealeht

Print

Dokumendid

Dokumendid, lähtekood jm infomaterjal alates 2017. aasta valimistest. Varasemad dokumendid asuvad menüüs Ajalooline materjal.

 

Üldised dokumendid

Üldkirjeldus on terviklik, kuid sügavuti detailidesse mitte ulatuv ülevaade elektroonilise hääletamise raamistiku tehnilisest ja organisatsioonilisest poolest ning selle rakendamisest Eesti riiklikel valimistel. Infoturbe poliitika eesmärk on tagada süsteemi turvalisus elektrooniliseks hääletamiseks.

Tehnilised nõuded on koostatud valimisõiguse põhiprintsiipidest lähtudes elektroonilise hääletamise korraldamise põhimõtete tagamiseks. Organisatsiooni kirjeldus määratleb seotud osapoolte ringi ja elektroonilise hääletamise rakkerühma koosseisu.

Lõppkasutaja juhend

Juhis valijale elektrooniliseks hääletamiseks ja kuidas saab nutitelefoni kontrollrakenduse abil kontrollida, et tema hääl jõudis kogujasse ning veenduda oma valikus.

Seotud failid

 

Tehnilised juhendid süsteemi opereerimiseks

Seadistuste juhend kirjeldab elektroonilise hääletamise infosüsteemi rakenduste ja kogumisteenuse seadistuste koostamist ning ülevaadet. Kogumisteenuse süsteemihalduri juhend käsitleb tööd kogumisteenuse tarkvaraga süsteemiülema vaatepunktist ning kirjeldab tarkvara kõiki võimalusi kogu e-hääletusprotsessi ulatuses. Kogumisteenuse haldusteenuse kasutajaliidese juhend on aga mõeldud kogumisteenuse haldamisega tegelevatele kasutajatele. E-hääletamise käsiraamat on loodud eesmärgiga kirjeldada tegevusjuhiseid e-hääletamise läbiviimiseks.

 

Spetsifikatsioonid

Arhitektuuridokument kirjeldab süsteemi komponente, nende omavahelisi liideseid ja liideseid väliste süsteemidega ning komponentide poolt realiseeritavaid protokolle. Protokollide dokumendis defineeritakse protokollides kasutatavad ühised mõisted ja andmestruktuurid. Võtmerakendus on tööriist, millega genereeritakse iga hääletamise jaoks häälte salastamise ja häälte avamise võti. Võtmerakenduse abil toimub ka häälte lugemine ja tulemuse väljastamine. X-tee teenus on vahendamaks päringuid elektroonilise hääletamise süsteemi ja X-tee turvaserveri vahel ning dokumendis kirjeldatakse teenuse tehnilised detailid.

 

Lähtekood

Avalikustatud lähtekood sisaldab elektroonilise hääletamise tarkvara, kontrollrakenduse, miksimisrakenduse  ja auditirakenduse lähtekoodi. See lähtekood on kasutuses alates 2017 aasta valimistest ning avalikustatud on viimane uuendatud seis.

 

Täiendavat lugemist 

Üldraamistik eeldab, et hääle salajasuse kaitsmiseks kasutatakse avaliku võtme krüptosüsteemi, millel on mitte-deterministlikkuse ja homomorfsuse omadused. Nõuded krüptosüsteemile kirjeldavad seda täpsemalt.