Valimised.ee pealeht

Print

Elektroonilise hääletamise üldraamistik

Eestis 2017. a kasutusele võetud elektroonilise hääletamise süsteem põhineb elektroonilise hääletamise üldraamistikul. Samas on raamistik universaalne ja kohaldatav erinevate valimiste puhul. Üldraamistik võtab kokku e-hääletamise süsteemile esitatavad nõuded, määratleb süsteemis osalevad osapooled ja kirjeldab nende tegevust ning e-hääletamise põhiprotsesse, samuti annab ülevaate süsteemi korrektsuse ja põhinõuetele vastavuse kontrollimise võimalustest.

Temaatilised viited

Dokumendid