Valimised.ee pealeht

Print

Hääletamise kontroll nutitelefoniga

Hääle kontrollimine võimaldab saada senisest enam teavet hääletamiseks kasutatava arvuti turvalisuse kohta. Kui arvuti on nakatunud pahavaraga, mis e-hääletaja e-häält muudab või blokeerib, siis kontrollimine võimaldab sellise olukorra tuvastada.

Kontrollimiseks saab kasutada Androidi, Windows Phone'i ja iOS operatsioonisüsteemiga nutiseadet. Nutiseadmel peab olema kaamera ning internetiühendus.

 

Kontrollimise seletus näite abil

Valija teeb oma valiku „12. Elmar“ ning arvuti genereerib juhusliku arvu „92862847293“. Need kaks elementi - valik ja juhuslik arv - krüpteeritakse koos valimissüsteemi avaliku võtmega.

Krüpteerimise tulemusena saadakse salakirjas tekst ehk krüptogramm ja see digiallkirjastatakse.

Saadud digiallkirjastatud krüptogramm saadetakse valimiste serverisse. Server genereerib seansikoodi „1357“ ja saadetakse valijarakendusse.

Juhuslik arv „92862847293“ ja seansikood „1357“ kuvatakse hääletaja arvuti ekraanile QR-koodina. Nutiseadmes käivitatud kontrollrakendus saab need kaamera abil teada.

Nutiseade saadab seansikoodi „1357“ valimiste serverile, mille peale server tuvastab vastava hääle ning tagastab nutiseadmele krüpteeritud e-hääle. Lisaks saadab server nutiseadmele valija ringkonnas valitavate kandidaatide nimekirja (näiteks: 1…139, nende hulgas ka „12. Elmar“)

Nutiseade ei oska seda e-häält dekrüpteerida AGA ta teab juhuslikku arvu „92862847293“ ning ka valimissüsteemi avalikku võtit, millega andmed krüpteeritakse.

Nutiseade hakkab nüüd proovima – ta krüpteerib juhuslikku arvu teades ning kõikvõimalike kandidaatide numbreid läbi käies kõikidele valija ringkonna kandidaatidele (1..139) vastavad krüptogrammid. Kui ta leiab krüptogrammi, mis langeb kokku serverist saadud häälega („12. Elmar“) ongi valik teada!