Valimised.ee pealeht

Print

Kohalikud valimised 2021

Kandidaadid

Kohalikel valimistel kandideerib kokku 10 025 kandidaati:

  • 6322 kandideerib erakonna nimekirjas,
  • 3660 kandideerib valimisliidu nimekirjas,
  • 43 üksikkandidaati,
  • 61,6% mehi, 38,4% naisi.


Valimisjaoskonnad

Sellest aastast ei ole valija enam seotud ühe, elukohajärgse valimisjaoskonnaga. Hääletada saab ükskõik millises oma vallas või linnas avatud valimisjaoskonnas, Tallinna puhul ükskõik millises oma linnaosa valimisjaoskonnas.

Temaatilised viited

Valimisjaoskondade kaart

 

Ühtne valimisnädal

Pilt
KOV2021 Hääletamisviisid EST

Valimiste periood koondub ühte nädalasse. Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt. Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine.

Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.

Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.

Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.

Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14. 

 

Ringkonnad ja mandaadid

Tänavustel kohalikel valimistel valitakse üle Eesti kokku 1717 volikogu liiget. Valimisringkondi on igas omavalitsuses üks, väljaarvatud Tallinna linnas ja Peipsiääre vallas. Tallinnas on iga linnaosa eraldi ringkond ehk kokku kaheksa ringkonda. Neli ringkonda moodustas ka Peipsiääre vald.

 

Paindlik jaoskonna valik

Kohalikel valimistel ei ole valija enam seotud oma kodule lähima valimisjaoskonna hääletamisruumiga. Valimispäeval saab valija hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimisringkonna hääletamisruumis. Näiteks, Tartu valija võib hääletada ükskõik millises Tartus asuva valimisjaoskonna hääletamisruumis, Tallinna valija ükskõik millises oma linnaosa hääletamisruumis.

Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast isikut tõendava dokumendi alusel valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja allkirjalehele.

 

Valimiste teabeleht

Alates 2021. aastast valijakaarte valijatele enam ei saadeta. Selle asemel koostatakse valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht sisaldab teavet hääletamisõiguse tingimuste kohta ning hääletamisvõimaluste kohta konkreetses vallas või linnas.

Temaatilised viited

Teabeleht