Valimised.ee pealeht

Print

Riigi valimisteenistus kinnitab, et e-valimiste turvalisus on äärmiselt oluline

16.11.2020

On tervitatav, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium seda seisukohta riigi valimisteenistusega jagab ja soovib toetada elektroonilise hääletamise turvalisuse veelgi tugevamat kindlustamist.

E-hääletamise ja nende infosüsteemide turvalisuse tagamine, usaldusväärsus ning läbipaistvus on riigi valimisteenistuse ja Vabariigi Valimiskomisjoni jaoks esmatähtsad. E-hääletuse turvalisuse tagamisega tegeletakse pidevalt kõige kõrgemal tasemel. Valimisteenistuse koostöölepinguline partner on selles Riigi Infosüsteemi Amet. Muu hulgas on RIA valimistel majutanud e-häälte kogumislahendust, korraldanud küberturvalisuse tegevusi ja osutanud e-valimiste ajal kliendituge.

2017. aasta valimisteks valminud e-hääletamise süsteemi auditeeriti enne kasutuselevõtmist ja seda on turvatestitud enne kõiki valimisi. Turvatestimine viiakse läbi ka enne 2021. aasta rahvahääletust ning oktoobris toimuvaid kohalikke valimisi. Toetame täiendavalt auditi, turbeanalüüsi ja riskianalüüsi läbiviimist, kui see kinnitab senisest enam süsteemi turvalisust ja läbipaistvust.