Valimised.ee pealeht

Print

Ligipääsetavus 2023. aasta Riigikogu valimistele

Ligipääsetavus tähendab, et juurdepääs teenusele või sündmusele on võrdselt mugav kõigile inimestele, sõltumata nende terviseseisundist või erivajadusest. Valimisõigus on üks demokraatliku riigi põhiõigustest. See õigus peab olema tagatud kõikidele hääleõiguslikele inimestele.

Eesti ühines 2012. aastal ÜRO puuetega inimeste konventsiooniga, millega oleme võtnud rahvusvaheliselt kohustuse tagada puuetega inimestele ligipääsetavus.

 

Hääletamisruumide ligipääsetavus

Valimisjaoskonna hääletamisruum peab olema ligipääsetav kõigile hääletajatele, sealhulgas erivajadustega ja puuetega inimestele. See tähendab, et:

  • hoone juures peavad olema parkimisvõimalused;
  • teekond hääletamisruumini peab olema takistusteta ja viitadega märgitud;
  • hoonesse peab olema võimalik siseneda ka ratastooli ja lapsevankriga.

Kui valimisjaoskonna majas puudub lift, siis peab hääletamisruum asuma samal korrusel hoone peasissepääsuga. Hääletamisruum peab olema ratastooli või lapsevankriga liikumiseks piisavalt ruumikas. Tagatud peab olema liikumistee ja ruumi piisav valgustatus. Juhul kui hoone uksed ei avane automaatselt, tuleb hääletajale tagada abi hoonesse sisenemisel.

Valla- ja linnavalitsused panevad hääletusruumide asukohad paika hiljemalt 14. jaanuaril 2023. a. Info hääletamisruumide asukohtade ja nende ligipääsetavuse kohta leiab kaardirakenduselt.

 

Vahendite ja toimingute ligipääsetavus

Hääletamisruumis tuleb valijal näidata oma isikut tõendavat dokumenti ja täita hääletamissedel. Hääletamissedel täidetakse hääletamiskabiinis. Valiku tegemist abistab kabiini seinal olev kandidaatide nimekiri. Pärast hääletamissedeli täitmist tuleb see kokku murda ja esitada jaoskonnakomisjoni liikmele, kes lööb sedelile pitsati jäljendi. Seejärel laseb valija sedeli ise hääletamiskasti.

Erivajadustega inimestele on hääletamisruumides eraldi abistavad tingimused:

  • Sirmiga varustatud laud, mis võimaldab täita hääletamissedelit istudes või ratastoolis;
  • Luup, mis abistab hääletamissedeli täitmisel ja kandidaatide nimekirja lugemisel;
  • Viipekeele kaugtõlketeenuse kättesaadavus, mis võimaldab viipekeelt kõnelevatel valijatel suhelda lihtsamalt jaoskonnakomisjoni liikmetega.

Jaoskonnakomisjoni liikmed peavad olema valmis abistama nägemis- või liikumispuudega valijaid hääletamisruumi sisenemisel, väljumisel ning hääletamistoimingute tegemisel. Jaoskonnakomisjoni liikmetele on siin abiks riigi valimisteenistuse kinnitatud ligipääsetavuse juhised.
Iga valija hääletab ise ja kedagi teist selleks volitada ei saa. Kui valija ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit täitma, võib seda tema palvel ja juuresolekul teha teine valija, kuid mitte kandidaat.

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonna hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Taotlus kodus hääletamiseks tuleb esitada elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile.

 

Ligipääsetavus e-hääletamisele ja valimiste veebilehele

E-hääletamisel on tugi pimedatele ja vaegnägijatele. Valimiste veebileht vastab W3C WAI suunistele ja sobib JAWS ekraanilugejaga kasutamiseks. Valijarakendusel on tugi JAWS ekraanilugeja kasutamiseks. Kavandamisel on sarnase toe lisamine macOS operatsioonisüsteemile.

Valimiste veebileht on koostatud vastavalt WCAG standardi soovitustele. Lisaks sellele on veebilehe külastajal võimalus täiendavalt muuta kontrasti ja teksti suurust lehe päises oleva valiku „Juurdepääsetavus“ abil. Samuti on kasutajal võimalus terve lehe suurust muuta veebilehitseja seadetest. Tavaliselt on selleks protsentidega või pluss- ja miinusmärkidega valikud (zoom).