Valimised.ee pealeht

Print

Toimunud valimiste arhiiv

Valimised ja rahvahääletused 1992–2023

 

Valimised ja rahvahääletused 1989–1992 (kuni põhiseaduse vastuvõtmiseni)

 • 1992 Eesti Vabariigi põhiseaduse eelnõu, põhiseaduse rakendamise seaduse eelnõu ja nendega kaasneva lisaküsimuse rahvahääletus (28.06)
 • 1991 Referendum Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise küsimuses (03.03)
 • 1990 Ülemnõukogu valimised (18.03)
 • 1990 Eesti Kongressi valimised (24.02–01.03)
 • 1989 ENSV kohalike rahvasaadikute nõukogude valimised (10.12)
 • 1989 NSVL rahvasaadikute kongressi valimised (26.03)

 

Lisaks toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimised ja kordushääletused

 • 2014 ühinemisvalimised Kaarma, Lümanda ja Kärla valla territooriumil, millega tekkis Lääne-Saare vald.
 • 2002 kordushääletamine Vinni valla valimisringkonnas nr 1. Valimistulemused tunnistati kehtetuks, kuna valimistel kandideeris kandideerimisõigust mitte omav isik.
 • 2002 Püssi vallas tuli valimispäev kaks korda edasi lükata, kuna ei registreerimiseks ei esitatud piisavalt kandidaate. Valimised toimusid 15.12.
 • 1998 volikogu valimine Abja vallas. Ühinesid Abja vald ja Abja-Paluoja linn.
 • 1995 volikogu valimine Kihelkonna vallas. Valla valimiskomisjon ei registreerinud kandidaati, kes vaidlustas registreerimata jätmise kohtus. Lahend saadi alles 1995. aastaks.
 • 1993 kordushääletamine 10 omavalitsusüksuses (Kehra linn, Loksa linn, Illuka vald, Kohtla vald, Mäetaguse vald, Põltsamaa vald, Kihnu vald, Koonga vald, Leisi vald, Mustjala vald, Piirissaare vald). Teistkordne kordushääletamine Leisi vallas. Kandidaatide nimekirjade vähesuse tõttu jäi osa mandaate põhihääletamise tulemusena jaotamata; puuduolevate mandaatide jaotamiseks korraldati kordushääletamised.

 

Rahvahääletused 1918–1940

 • 1933 Põhiseaduse referendum (14.–16. oktoober, heaks kiidetud)
 • 1933 Põhiseaduse referendum (10.–12. juuni, tagasi lükatud)
 • 1932 Põhiseaduse referendum (13.–15. august, tagasi lükatud)
 • 1923 Algkooliseaduse muutmise referendum (usuõpetuse seadustamine) (17.–19. veebruar, heaks kiidetud)

 

Valimised 1918–1940

 • 1938 VI Riigikogu (Riigivolikogu ja määratud Riiginõukogu) valimised (veebruar)
 • 1934 kohalikud valimised
 • 1932 V Riigikogu valimised (mai)
 • 1930 kohalikud valimised
 • 1929 IV Riigikogu valimised (mai)
 • 1927 kohalikud valimised
 • 1926 III Riigikogu valimised (mai)
 • 1923 II Riigikogu valimised (mai)
 • 1923 kohalikud valimised
 • 1921 kohalikud valimised
 • 1920 I Riigikogu valimised (november)
 • 1919 kohalikud valimised
 • 1919 Asutava Kogu valimised (5.–7. aprill)